Số/Ký hiệu văn bản 401/KH-UBND
Ngày ban hành Jun 27, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Kế hoạch số 401/KH-UBND về thực hiện xây dựng Vườn chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2020.
Nội dung Kế hoạch số 401/KH-UBND về thực hiện xây dựng Vườn chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2020.

Tài liệu đính kèm