Ngày 26 tháng 5 năm 2018
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1981/QĐ-UBND 23/05/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tôn vinh tại chương trình "Điểm tựa bản làng"
1967/QĐ-UBND 22/05/2018 Quyết định về việc cho phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
1963/QĐ-UBND 22/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2018 của Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Tây Nam Nghệ An
1939/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định về việc công nhận thị trân Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V
1938/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định về việc công nhận thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông là đô thị loại V
1937/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định về việc công nhận thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành là đô thị loại V
1936/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định về việc công nhận đô thị Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ là đô thị loại V
1935/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định về việc công nhận đô thị Anh Sơn, huyện Anh Sơn là đô thị loại V
1929/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2017
312/KH-UBND 17/05/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2021
07/CT-UBND 17/05/2018 Về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1863/QĐ-UBND 16/05/2018 Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
24/2018/QĐ-UBND 15/05/2018 Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1823/QĐ-UBND 14/05/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng công trình vệ sinh cho các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc chương trình vệ sinh trường học
1801/QĐ-UBND 14/05/2018 Quyết định bổ sung, điều chỉnh danh sách tàu cá tham gia khai thác hải sản theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 17/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ
1800/QĐ.UBND 14/05/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch và Danh mục dự án kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành thành lập tại Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 23/4/2018
3171/UBND-NN 14/05/2018 V/v tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản
1773/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định về việc thành lập ban tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2018
1772/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ cứu nạn cho các xã giai đoạn 2, hợp phần 3 - Dự án quản lý thiên tai (WB5)tỉnh Nghệ An
1767/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, đường vào khuôn viên, đường vào trung tâm và sửa chữa nhà ở nội trú nữ Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật Nghệ An
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An