VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Kỳ Sơn khai thác và phát triển du lịch
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (01/04/2021 07:39 AM)

Sáng 31/3/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 71 đảng viên. Trong thời gian từ ngày 31/3 - 06/4/2021, các đảng viên sẽ được học tập các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về Đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Thông tin thời sự trong nước và Quốc tế...

Toàn cảnh lớp học

Đây là một trong những hoạt động nhằm bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Thông qua đó giúp cho các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đồng chí Lữ Quang Hưng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện trình bày bài giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới

Trong những năm qua, Huyện ủy Kỳ Sơn luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên và công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên mới. Theo báo cáo từ Ban tổ chức Huyện ủy, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Huyện ủy Kỳ Sơn đã kết nạp được 897 quần chúng ưu tú vào Đảng, bình quân 180 đảng viên /năm. Trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025, đã đề ra chỉ tiêu: Bình quân mỗi năm có từ 150 - 200 quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng và sinh hoạt trong 47 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Kỳ Sơn./.

 Tình Dương

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>