VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Kỳ Sơn: Nhiều diện tích lúa rẫy bị chết, nguy cơ thiếu lương thực là điều khó tránh khỏi
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Lịch công tác UBND huyện tháng 11 năm 2018 (02/11/2018 12:55 PM)

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11/2018 của UBND huyện Kỳ Sơn


       

             Trọng tâm công tác:

- Chuẩn bị tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Trong tháng có:

            - Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga (07-11-1917).

- Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930)

- Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11)…

Ngày/ Thứ

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

Người

chủ trì

Địa điểm

01

Thứ năm

Đi cơ sở

 

 

 

02

Thứ sáu

Tập huấn chữ ký số

VP UB

VPUB

UBND huyện

Sinh hoạt Đảng

 

Các chi bộ

 

03

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

04

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

05

Thứ hai

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

VPHU

TT Huyện ủy

Huyện ủy

06

Thứ ba

Làm việc với Bí thư, Chủ tịch xã Bắc Lý về việc tranh chấp đất đai với xã Huồi Tụ.

Phòng Nội vụ, TN-MT

Đ/c La Văn Chánh

UBND huyện

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

MTTQ huyện

Lãnh đạo huyện

Bản Nọong Dẻ

07

Thứ tư

Thẩm định làng nghề bản Buộc, xã Bắc Lý

Phòng KT-HT

Đ/c La Văn Chánh

Xã Bắc Lý

08

Thứ năm

Thẩm định làng nghề bản Kẹo Lực 1, xã Phà Đánh

Phòng KT-HT

Đ/c La Văn Chánh

Xã Phà Đánh

09

Thứ sáu

Đi cơ sở

 

 

 

10

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

11

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

12

Thứ hai

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UBND huyện

13

Thứ ba

Dự Lễ đón nhận Bằng chuẩn quốc gia về giáo dục cho Trường Tiểu học Huồi Tụ 2

Phòng GD-ĐT, Trường TH Huồi Tụ 2

Đ/c Vi Thị Quyên

Trường TH Huồi Tụ 2

14

Thứ tư

Họp Lãnh đạo UBND huyện

VPUB

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UBND huyện

15

Thứ năm

Họp Thường trực HĐND huyện cho ý kiến kỳ họp thứ 7

TT HĐND huyện

TT HĐND huyện

 UBND huyện

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Phòng GD-ĐT

Lãnh đạo huyện

Phòng GD-ĐT

16

Thứ sáu

Dự Lễ đón nhận Bằng chuẩn quốc gia về giáo dục giai đoạn 2 cho Trường Tiểu học Nậm Cắn 1

Phòng GD-ĐT, Trường TH Nậm Cắn 1

Đ/c Vi Thị Quyên

Trường TH Nậm Cắn 1

Dự hội nghị sơ kết 5 năm Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Phòng GD-ĐT

Lãnh đạo huyện

Tỉnh ủy

17

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

18

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

19

Thứ hai

Từ ngày 19-20/11/2018 lãnh đạo huyện chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Phòng GD-ĐT, VPUB

Lãnh đạo huyện

Các trường

Kiểm tra công tác giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT

Phòng KT-HT

Đ/c La Văn Chánh

Các xã

20

Thứ ba

Kiểm tra thực hiện Chương trình Nông thôn mới

Văn phòng NTM

Đ/c La Văn Chánh

Các xã

21

Thứ tư

Tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp (từ 21-23/11/2018)

Phòng Nội vụ

Đ/c Vi Thị Quyên

TT GDNN-GDTX

22

Thứ năm

Giao ban Khối nội chính

VPHU

TT Huyện ủy

Huyện ủy

23

Thứ sáu

HĐND huyện giám sát tại cơ sở

TT HĐND huyện

TT HĐND huyện

Xã Mường Típ

24

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

25

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

26

Thứ hai

HĐND huyện giám sát tại cơ sở

TT HĐND huyện

TT HĐND huyện

Xã Mường Ải

27

Thứ ba

Đi cơ sở

 

 

 

28

Thứ tư

Giao ban TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn; tập huấn lấy phiếu tín nhiệm

TT HĐND huyện

TT HĐND huyện

UBND huyện

29

Thứ năm

Họp Ban Thường vụ tháng 11/2018

VP HU

TT Huyện ủy

Huyện ủy

30

Thứ sáu

* Họp UBND huyện tháng 11/2018

1. Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị).

2. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp UBND huyện tháng 10/2018 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị).

3. Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị).

4. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị).

5. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018 (Phòng Nội vụ chuẩn bị).

6. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2018 (Thanh tra huyện chuẩn bị).

7. Báo cáo kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 (BCH Quân sự huyện chuẩn bị).

8. Báo cáo công tác công an năm 2018 (Công an huyện chuẩn bị).

9. Báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018 (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị).

 

 

VPUB

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UBND huyện

 

 

 

 Nơi nhận:

- TT Huyệns ủy, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng; TTBDCT, TT VHTT-TT;

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;

- UBND 21 xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TH.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

 

 

 

Phan Sỹ Thắng

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>