VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Kỳ Sơn khai thác và phát triển du lịch
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
10. Xã Mường Típ (03/04/2018 07:30 AM)

ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND XÃ MƯỜNG TÍP

Địa chỉ: Bản Vàng Ngô - xã Mường Típ

Điện thoại:

Fax:

Thư điện tử:

 


1. Ông: Moong Phò Túc

    Chức vụ:        Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

    Điện thoại:     01297093694

    Thư điện tử:

 

2. Ông: Lầu Bá Củ

    Chức vụ:        Phó Bí thư Đảng ủy

    Điện thoại:     0976473620

    Thư điện tử:

 

3. Ông: Lầu Chơ Nênh

    Chức vụ:        Phó Chủ tịch HĐND

    Điện thoại:     01642546669

    Thư điện tử:

 

4. Ông: Hạ Bá Thái

    Chức vụ:        Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại:     01634401738

    Thư điện tử:

 

5. Ông: Hoa Phò Khăm

    Chức vụ:        Phó chủ tịch UBND Xã

    Điện thoại:     0946558364

    Thư điện tử:

 

6. Ông: Hoa Văn Môn

    Chức vụ:        Phó chủ tịch UBND Xã

    Điện thoại:     0948941204

    Thư điện tử:

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>