VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Kỳ Sơn khai thác và phát triển du lịch
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Xã Tây Sơn: Quán triệt triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2021 trên địa bàn xã Tây Sơn. (06/04/2021 07:48 AM)

Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2021 UBND xã Tây Sơn  tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức, BQL bản trên địa bàn xã Tây Sơn.

Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Vừ Bá Rê- UVBTV phó chủ tịch UBND xã, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã, cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách, Bí thư chi bộ, trưởng bản 6/6 bản.

Hội nghị đã được nghe quán triệt các VBQPPL có hiệu lực từ năm 2021 liên quan đến công vụ như Chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị 17 ngày 3/12/2013 của BTV tỉnh Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyên truyền các nội dung CCHC, Luật phòng chống Tham nhũng; Hướng dẫn số 97 thực hiện chế độ CS đối với CCB theo thông tư 33/2020/TT-BLDTBXH; Hướng dẫn triển khai Chính sách của nhà nước về công tác bảo trợ XH năm 2021.

 

Một số hình ảnh hội nghị

Tại buổi quán triệt Hội nghị đã lồng ghép tuyên truyền Đề án theo quyết định 861/QĐ-TTg về phê duyệt đề án " tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống thấm nhũng giai đoạn 2019 -2021". Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của từng người dân.

 

Nguồn FB nhân dân xã Tây Sơn

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>