VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An: Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn người
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Thông báo Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Kỳ Sơn (23/03/2019 01:43 PM)

Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Sơn ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Kỳ Sơn

Thông tin chi tiết Quyết định 92/QĐ-UBND tại đây:

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>