VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Tết sớm ở đồn biên phòng Nhọt Lợt Mỹ Lý
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Hội đồng nhân dân (17/12/2014 08:43 AM)


Khối 1 Thị trấn Mường Xén

Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ an


1. Ông: Vi Hoè

                               Chủ Tịch HĐND

                               Điện thoại: 3 875 167

Di động: 0912794638


2. Ông: Lô Minh Hoạt

                           Phó Chủ Tịch HĐND

                           Điện thoại: 3 875 292

Di động: 09171049003. Ông: Xeo Văn Nam

                         Phó Chủ tịch HĐND

                         Điện thoại: 

  Di động: 09196508494. Ông:  Lô Văn Toán

                          Trưởng ban KT-XH HĐND

                          Điện thoại: 3 875 321

  Di động: 09462736785. Ông:  Nguyễn Trọng Kỷ

                          Trưởng ban Pháp chế HĐND

                          Điện thoại:  3 875 293

  Di động: 09785045606. Bà:  Cụt Thị Nguyệt

                          Trưởng ban Dân tộc HĐND

                          Điện thoại:  3 875 297

  Di động: 09172811727. Ông:  Hoàng Đức Tám

                          Phó ban KT-XH HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 09192299428. Bà:  Cụt Thị Hoài

                          Phó ban Pháp chế HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 09126615659. Ông:  Dềnh Chá Xìa

                          Phó ban Dân tộc HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 01659575911


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>