VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Đề án mỗi cơ quan ban ngành giúp đỡ một hộ gia đình thoát nghèo đã phát huy hiệu quả ở các huyện miền núi Nghệ An.
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Hội đồng nhân dân (17/12/2014 08:43 AM)


Khối 1 Thị trấn Mường Xén

Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ an


1. Ông: Vi Hoè

                               Chủ Tịch HĐND

                               Điện thoại: 3 875 167

Di động: 0912794638


2. Ông: Lô Minh Hoạt

                           Phó Chủ Tịch HĐND

                           Điện thoại: 3 875 292

Di động: 09171049003. Ông: Xeo Văn Nam

                         Phó Chủ tịch HĐND

                         Điện thoại: 

  Di động: 09196508494. Ông:  Lô Văn Toán

                          Trưởng ban KT-XH HĐND

                          Điện thoại: 3 875 321

  Di động: 09462736785. Ông:  Nguyễn Trọng Kỷ

                          Trưởng ban Pháp chế HĐND

                          Điện thoại:  3 875 293

  Di động: 09785045606. Bà:  Cụt Thị Nguyệt

                          Trưởng ban Dân tộc HĐND

                          Điện thoại:  3 875 297

  Di động: 09172811727. Ông:  Hoàng Đức Tám

                          Phó ban KT-XH HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 09192299428. Bà:  Cụt Thị Hoài

                          Phó ban Pháp chế HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 09126615659. Ông:  Dềnh Chá Xìa

                          Phó ban Dân tộc HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 01659575911


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>