Thông tin liên hệ (31/07/2013 04:15 PM)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KỲ SƠN

Chịu trách nhiệm nội dung : Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở : K1 Thị trấn Kỳ sơn- Tỉnh Nghệ An

Điện thoại : (038) 3 875 108 - Email : kyson@nghean.gov.vn

 |  Đầu trang