Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo danh sách đóng góp, ủng hộ xây dựng đền Pu Nhạ Thầu huyện Kỳ Sơn (10/10/2018 05:42 PM)

Theo thông tin tư Ban quản lý các dự án ĐTXD huyện về việc UBND huyện đã ban hành thư kêu gọi đóng góp, ủng hộ xây dựng đền Pu Nhạ Thầu ngày 08/6/2018

Tính đến ngày 10/10/2018 Ban quản lý các dự an ĐTXD đã nhận được 89.254.000 đồng tiền đóng góp từ các tập thể, cá nhân. Danh sách chi tiết bảng tổng hợp dưới đây.

Trong thời gian tới rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của nhiều tập thể cá nhân hơn nữa.

Mọi sự đóng góp xin gửi về số tài khoản Ban quản lý các dự án ĐTXD huyện: 3618201001211 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn (Nếu ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại Ban quản lý các Dự án ĐTXD huyện, địa chỉ: Khối 1 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ an). |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.