Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo chương trình công tác UBND huyện tháng 01-2018 (02/01/2018 10:55 AM)

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01/2018 của UBND huyện Kỳ Sơn


        Trọng tâm công tác:

- Triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

Trong tháng có:

- Ngày truyền thống công tác nội chính Đảng (05/01).

- 71 năm Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (06/01).

Ngày/Thứ

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

01

Thứ hai

Nghỉ Tết dương lịch.

 

 

 

02

Thứ ba

Sinh hoạt Đảng.

Các chi bộ

 

 

03

Thứ tư

Đi cơ sở.

 

 

 

04

Thứ năm

Chiều: Họp UBND huyện.

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Hội trường UBND huyện

05

Thứ sáu

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể.

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

06

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

07

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

08

Thứ hai

Đi cơ sở.

 

 

 

09

Thứ ba

Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với BTV các huyện.

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

10

Chủ tư

Tham dự hội nghị tổng kết công tác Nội chính năm 2017 cấp tỉnh.

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

TP Vinh

11

Thứ năm

Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.

BCH Quân sự huyện

TT Huyện ủy

BCH Quân sự huyện

12

Thứ sáu

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2017.

BCH QS, CA huyện

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Nhà VH Việt Lào

13

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

14

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

Thứ hai

Giao ban với các huyện biên giới nước bạn Lào.

VP Huyện ủy, VP UBND huyện

Lãnh đạo huyện

Huyện

Mường Khăm

16

Thứ ba

Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa - Thông tin năm 2017

Phòng VH-TT

Đ/c Vi Thị Quyên

Nhà VH Việt Lào

17

Thứ tư

Tập huấn quân sự đầu năm (từ 17-21/01/2018)

BCH Quân sự huyện

BCH Quân sự huyện

Trung tâm BD chính trị

Giao ban Nội chính.

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

18

Thứ năm

Hội nghị tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ 2017.

Hội Chữ thập đỏ

Đ/c Vi Thị Quyên

Hội trường UBND huyện

Tham dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

TP Vinh

19

Thứ sáu

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện HĐQT NH CSXH.

Ngân hàng CSXH

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Hội trường UBND huyện

20

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

21

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

Thứ hai

Đi cơ sở

 

 

 

23

Thứ ba

Đi cơ sở

 

 

 

24

Thứ tư

Đi cơ sở

 

 

 

25

Thứ năm

Dự họp BTV Huyện ủy.

 

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

26

Thứ sáu

Đi cơ sở

 

 

 

27

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

28

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

Thứ hai

Đi cơ sở

 

 

 

30

Thứ ba

Đi cơ sở

 

 

 

31

Thứ tư

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2017.

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Hội trường UBND huyện

Đi thăm, chúc Tết đồng bào, LLVT tại một số đơn vị.

 

Lãnh đạo huyện

Các xã, đơn vị

 

 Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng; TTBDCT, TT VHTT;

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;

- UBND 21 xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TH.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

( Đã ký)

 

 

Phan Sỹ Thắng

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu