Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2017 của UBND huyện (11/09/2017 04:14 PM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CỦA UBND HUYỆN


        Trọng tâm công tác:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII;

- Chỉ đạo các trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016-2017;

- Chỉ đạo chăm sóc, phòng chống dịch hại trên cây lúa và các cây trồng vụ Mùa;

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai; dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Trong tháng có:

- Ngày Quốc khánh 02/9

- Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 12/9

Ngày/ Thứ

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

01

Thứ Sáu

Đi cơ sở

 

 

 

02

Thứ Bảy

Trực Cơ quan từ 02-04/9

Nghỉ Quốc khánh 02/9

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Chánh-PCT

UBND huyện

03

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

04

Thứ Hai

Nghỉ bù Quốc khánh 02/9

 

 

 

Chiều: Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Đài PT-TH tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2017-2018

Phòng GD-ĐT

Theo Kế hoạch

Trường Tiểu học Huồi Tụ1

05

Thứ Ba

Lãnh đạo huyện dự Lễ Khai giảng năm học 2017-2018

Phòng GD-ĐT

Theo Kế hoạch

Các trường

06

Thứ Tư

Làm việc với Hạt kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Chánh-PCT

Hội trường UBND huyện

07

Thứ Năm

Cắm mốc địa giới hành chính điểm Kẹo Bắc - Phà Nọi

Phòng Nội vụ

Phòng TN-MT

Đ/c Chánh-PCT

Xã Na Ngoi, Mường Típ

Đại hội Công đoàn Cơ quan Chính quyền

BCH Công đoàn CQCQ

BCH Công đoàn CQCQ

Hội trường UBND huyện

08

Thứ Sáu

 

 

Kiểm tra giải tỏa hành lang ATGT tại các xã

Phòng KT-HT

Đ/c Chánh-PCT

Các xã

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Mỹ Lý, Bắc Lý

09

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

10

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

11

Thứ Hai

Dự họp BTV Huyện ủy

Văn phòng HU

TT Huyện ủy

HT Huyện ủy

Làm việc với Sở Nội vụ về rà soát KH phát triển giáo dục

Phòng Nội vụ

Phòng GD-ĐT

Đ/c Quyên-PCT

Hội trường UBND huyện

12

Thứ Ba

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Na Ngoi, Nậm Càn

Làm việc với Đoàn kiểm tra Sở VH-TT về Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH

Phòng VH-TT

Đ/c Quyên- PCT

Hội trường UBND huyện

13

Thứ Tư

Tham quan học tập mô hình trồng cây chanh leo

Phòng NN

Trạm KN

Đ/c Hoàng-CT

H. Quế phong

Kiểm tra giải tỏa hành lang ATGT tại các xã

Phòng KT-HT

Đ/c Chánh-PCT

Các xã

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới

Phòng LĐTBXH

Đ/c Quyên-PCT

Trung tâm BD chính trị

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Na Loi, Đọoc  Mạy

14

Thứ Năm

Hội thảo góp ý đề cương chi tiết cuốn Địa chỉ huyện Kỳ Sơn.

Văn phòng HU

TT Huyện ủy

HT Huyện ủy

Họp BCĐ CSSKND chuẩn bị cho thẩm định xã chuẩn quốc gia về y tế

Phòng Y tế

Đ/c Quyên-PCT

Hội trường UBND huyện

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Keng Đu

15

Thứ Sáu

Họp lãnh đạo UBND huyện

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Hoàng-CT

Hội trường UBND huyện

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Nậm Cắn

16

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

17

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

18

Thứ Hai

Họp BTC Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII

Phòng VHTT

Đ/c Quyên-PCT

Hội trường UBND huyện

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Tà Cạ, TT Mường Xén

19

Thứ Ba

Hội nghị sơ kết công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Phòng KT-HT

Đ/c Hoàng-CT

Hội trường UBND huyện

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Phà Đánh, Hữu Kiệm

20

Thứ Tư

Tổ chức tết Trung thu cho em thiếu nhi

Phòng LĐTBXH

Đ/c Quyên-PCT

Xã Na Loi

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Hữu Lập, Bảo Nam

21

Thứ Năm

Hội nghị triển khai NQ 06-NQ/TU về phát triển KHCN giai đoạn 2016-2020

Phòng KT-HT

Đ/c Chánh-PCT

Trung tâm BD Chính trị

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Tây Sơn

22

Thứ Sáu

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Quyên-PCT

Các xã

23

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

24

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

25

Thứ Hai

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng HU

TT Huyện ủy

HT Huyện ủy

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Quyên-PCT

Các xã

26

Thứ Ba

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII

Văn phòng HU

TT Huyện ủy

Nhà VH Việt Lào

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Quyên-PCT

Các xã

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Bảo Thắng, Chiêu Lưu

27

Thứ Tư

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất công tại thị trấn Mường Xén

Thanh tra huyện

Đ/c Hoàng-CT

Hội trường UBND huyện

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Mường Ải, Mường Típ

28

Thứ Năm

HN Báo cáo viên Huyện ủy

Ban TGHU

TT Huyện ủy

TTBDCT

Họp UBND huyện tháng 9/2017

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Hoàng-CT

Hội trường UBND huyện

29

Thứ Sáu

Kiểm tra công tác quản lý ngân sách xã và các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường học

Phòng TC-KH;

Văn phòng HĐND-UBND

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBND huyện

Xã Huồi Tụ, Mường Lống

30

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu