Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình công tác tháng 7/2018 của UBND huyện (02/07/2018 03:40 PM)

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 7/2018 của UBND huyện Kỳ Sơn

     


        Trọng tâm công tác:

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

Trong tháng có:

- Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

- Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

 

Ngày/ Thứ

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

Người

chủ trì

Địa điểm

 

01

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

02

Thứ hai

Làm việc với Ban Thường trực MTTQ tỉnh

Phòng NN; LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UB

 

03

Thứ ba

Đi cơ sở

 

 

 

 

04

Thứ tư

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy

VP HU

TT Huyện ủy

Huyện ủy

 

05

Thứ năm

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

VP HU

TT Huyện ủy

Nhà VH Việt Lào

 

06

Thứ sáu

Hội thi tìm hiểu chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hạt kiểm lâm

Quỹ BVPT rừng tỉnh; Đ/c La Văn Chánh cùng dự

Nhà VH Việt Lào

 

07

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

08

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

09

Thứ hai

Giao ban 3 ngành: Tài chính - Thuế - Kho bạc bàn các giải pháp thu thuế 6 tháng cuối năm 2018

Phòng TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UB

 

Hội nghị tập huấn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

BCH Quân sự huyện

BCĐ 24; Đ/c Vi Thị Quyên cùng dự

Nhà VH Việt Lào

 

10

Thứ ba

Tập huấn Chương trình Nông thôn mới

Phòng NNPTNT

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

TTBD Chính trị

 

11

Thứ tư

Sáng: Hội nghị giao ban trực tuyến TT Tỉnh ủy với BTV các huyện, thành, thị

VP HU, VP UB

TT Huyện ủy

UB

 

Chiều: Làm việc với Ban lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Ngân hàng CSXH

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UB

 

Hội nghị tập huấn các quy định về thương mại biên giới.

Phòng KTHT

Sở Công thương; Đ/c La Văn Chánh cùng dự

Nhà VH Việt Lào

12

Thứ năm

Sáng: Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng KH phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019.

VP UB

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UB

Chiều: Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quý II/2018.

Ngân hàng CSXH

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UB

Cắm mốc địa giới hành chính bản Thà Lạng (Mường Lống) với bản Piêng Vai (Mỹ Lý)

Phòng NV, TNMT

Đ/c La Văn Chánh

Xã MLống, Mỹ Lý

13

Thứ sáu

Lãnh đạo huyện dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ cơ sở (Đảng ủy xã Mường Lống chọn 1 chi bộ để tổ chức sinh hoạt Đảng)

VP UB

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Xã Mường Lống

14

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

16

Thứ hai

Họp lãnh đạo UBND huyện

VP UB

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UB

17

Thứ ba

Bồi dưỡng, hướng dẫn diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 5 xã.

BCH Quân sự huyện

BCĐ huyện

Các xã

18

Thứ tư

Họp HĐND tỉnh

TT HĐND

TT HĐND, Chủ tịch UBND huyện

TP Vinh

Kiểm tra, chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Phòng KT-HT

Các đoàn công tác; đ/c La Văn Chánh cùng đi

Các xã

19

Thứ năm

Họp HĐND tỉnh

TT HĐND

TT HĐND, Chủ tịch UBND huyện

TP Vinh

Kiểm tra, chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Phòng KT-HT

Các đoàn công tác; đ/c La Văn Chánh cùng đi

Các xã

20

Thứ sáu

Họp HĐND tỉnh

TT HĐND

TT HĐND, Chủ tịch UBND huyện

TP Vinh

Nghe báo cáo tình hình hoạt động Lò mổ gia súc tập trung

Trạm Thú Y; UBND thị trấn

Đ/c La Văn Chánh

UB

21

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

23

Thứ hai

Họp HĐND huyện

TT HĐND

TT HĐND

Nhà VH Việt Lào

24

Thứ ba

Họp HĐND huyện

TT HĐND

TT HĐND

Nhà VH Việt Lào

25

Thứ tư

Sáng: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT năm 2018

Phòng KT-HT

Đ/c La Văn Chánh

Nhà VH Việt Lào

Chiều: Họp Văn phòng Nông thôn mới; công tác giải tỏa hành lang ATGT.

Phòng NNPTNT; KT-HT

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng; Đ/c La Văn Chánh

UB

26

Thứ năm

* Họp UBND huyện tháng 7/2018:

1. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 (VP chuẩn bị).

2. Báo cáo kết quả thực hiện TB kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 6/2018 (VP chuẩn bị).

3. Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị).

4. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án KHCN giai đoạn 2016-2020 (Phòng KT-HT c/ bị).

5. Kế hoạch và các giải pháp chống tái trồng cây thuốc phiện niên vụ 2018-2019 (Phòng NN-PTNT chuẩn bị).

6. Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng tháng 7/2018 (Hạt kiểm lâm chuẩn bị).

 

VP UB

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

UB

27

Thứ sáu

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách Ngày Thương binh liệt sỹ.

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo huyện

Các xã

Tổ chức luyện tập, diễn tập thử Khu vực phòng thủ huyện năm 2018.

BCH QS huyện

Lãnh đạo huyện

Quân sự huyện.

28

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

30

Thứ hai

Đi cơ sở

 

 

 

31

Thứ ba

Đi cơ sở

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng; TTBDCT, TT VHTT-TT;

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;

- UBND 21 xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TH.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

 

Phan Sỹ Thắng

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu