Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2017 UBND huyện Kỳ Sơn (01/08/2017 10:13 AM)

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

của Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn

 


       

        Trọng tâm công tác:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII;

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

- Tổng kết năm học 2016-2017, chuẩn bị tốt khai giảng năm học mới 2017-2018;

- Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do cơ bão số 2 và lũ ống, lũ quét tại các xã.

- Chỉ đạo thực hiện NĐ 75/2015/NĐ-CP về bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo;

Trong tháng có:

- Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8);

- Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8);

- Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8);

- Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Nghệ An (21/8);

- Ngày truyền thống các ngành: Văn phòng, Tài chính, Văn hóa, Lao động, Tư pháp, Nội vụ, Kinh tế - Hạ tầng (28/8).

Ngày/ Thứ

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

01

Thứ Ba

Đi cơ sở

 

 

 

02

Thứ Tư

Kiểm tra sát hạch giáo viên bậc Mầm non

Phòng Nội vụ

Phòng GD-ĐT

Đ/c Quyên- PCT

Trường Tiểu học thị trấn

Diễn tập Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn

BCH Quân sự huyện

BCĐ huyện

Xã Hữu Lập

03

Thứ Năm

Ngày sinh hoạt đảng

Các chi bộ

Các chi bộ

Các chi bộ

Kiểm tra hành nghề y dược tư nhân

Phòng Y tế

Đ/c Quyên- PCT

 Xã Bảo Thắng

04

Thứ Sáu

Giao ban 3 ngành: Tài chính - Thuế - Kho bạc

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Hoàng - CT

Hội trường UBND huyện

05

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

06

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

07

Thứ Hai

TT Huyện ủy làm việc tập thể

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

 

 

08

Thứ Ba

 

 

 

 

 


Sáng: Dự họp BTV Huyện ủy

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

Chiều: Làm việc với Sở y tế về KH mở 2 điểm cấp thuốc Methadone tại xã Mỹ Lý, Chiêu Lưu

Phòng Y tế

Trạm xá QDY

Đ/c Quyên- PCT

Hội trường UBND huyện

Kiểm tra công tác PCTT-TKCN

(Có DS phân công cụ thể của TT BCH - Phòng NN)

Các thành viên BCH huyện

 

Các xã: Phà Đánh, Hữu Lập, Bảo Nam, Tây Sơn, Bảo Thắng, Huồi Tụ, Na Loi

09

Thứ Tư

Đối thoại với Đội ngũ tri thức trẻ tình nguyện Chương trình 30a

Phòng Nội vụ

Đ/c Hoàng- CT

Hội trường UBND huyện

- Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020

 

Bảo hiểm xã hội huyện

TT Huyện ủy

Trung tâm BD chính trị

Kiểm tra công tác PCTT-TKCN

(Có DS phân công cụ thể của TT BCH - Phòng NN)

Các thành viên BCH huyện

 

Các xã: Tà Cạ, Na Ngoi, Nậm Càn, Đọoc Mạy, Keng Đu

10

Thứ Năm

Nghe và cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Hoàng -CT

Hội trường UBND huyện

11

Thứ Sáu

Tiếp tục cắm mốc ranh giới điểm Mò Nừng - Phà Xắc các điểm còn lại

Phòng Nội vụ

Phòng TNMT

Đ/c Chánh-PCT

Xã Huồi Tụ, Mường Lống

12

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

13

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

14

Thứ Hai

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng Khu KT-QP huyện Kỳ Sơn

Đoàn KT-QP4

Đoàn KT-QP4

Đoàn KTQP4 (xã Na Ngoi)

Kiểm tra hành nghề y dược tư nhân

Phòng Y tế

Đ/c Quyên -PCT

Các xã: Keng Đu, Đọoc Mạy, Na Loi

15

Thứ Ba

Họp lãnh đạo UBND huyện

Văn phòng UB

Đ/c Hoàng - CT

Hội trường UBND huyện

 

16

Thứ Tư

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện QĐ 673/QĐ-TTg về đề án phát triển KT-VH-XH nông thôn

Phòng Nông nghiệp-PTNT

Đ/c Chánh-PCT

Trung tâm BDCT huyện

Giám sát tiến độ xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế

Phòng Y tế

TT Y tế

Đ/c Quyên -PCT

Xã Bảo Nam

17

Thứ Năm

Kiểm tra công tác PCTT-TKCN

 (Có DS phân công cụ thể của TT BCH - Phòng NN)

Các thành viên BCH huyện

 

Các xã: B.Lý, M.Lý, N.Cắn, M.Lống, TT Mường Xén

Họp bàn các giải pháp thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP về CSBV rừng gắn với giảm nghèo

Phòng NN, TNMT, Hạt KL, BQL rừng

Đ/c Chánh-PCT

Hội trường UBND huyện

Giám sát tiến độ xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế

Phòng Y tế

TT Y tế

Đ/c Quyên -PCT

Xã Hữu Lập

Chiều: Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an ND

Công an huyện

Lãnh đạo huyện

Công an huyện

18

Thứ Sáu

Cắm mốc ranh giới điểm Phà Nọi - Kẹo Bắc

Phòng Nội vụ

Phòng TNMT

Đ/c Chánh -PCT

Xã Mường Típ, Na Ngoi

Tham quan, học tập mô hình trồng cây chanh leo

Phòng NN, Trạm K. nông

Đ/c Hoàng - CT

H. Quế phong

Dự Giao ban khối Nội chính

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường huyện ủy

19

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

20

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

21

Thứ Hai

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Phòng GD-ĐT

Đ/c Quyên-PCT

Nhà VH Việt - Lào

22

Thứ Ba

Tổng kết đánh giá hiệu quả mô hình trồng canh leo, rau an toàn

Phòng NN, Trạm K. nông

Đ/c Hoàng-CT

Hội trường UBND huyện

Giám sát tiến độ xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế

Phòng Y tế

TT Y tế

Đ/c Quyên -PCT

Xã Na Ngoi

23

Thứ Tư

Ngày tựu trường

Các trường học

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Các trường học

Họp Thường trực HĐND huyện

TT HĐND

TT HĐND

Hội trường UBND huyện

24

Thứ Năm

Họp UBND huyện tháng 8/2017

Văn phòng UB

Đ/c Hoàng-CT

Hội trường UBND huyện

25

Thứ Sáu

Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

TT Huyện ủy

Trung tâm BD Chính trị

26

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

27

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

28

Thứ Hai

Kỷ niệm 72 năm Ngày tr. thống các phòng ban UBND huyện

Văn phòng UB

Đ/c Quyên- PCT

Hội trường UBND huyện

29

Thứ Ba

HN tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

Phòng LĐTBXH

Đ/c Quyên-PCT

Trung tâm BD Chính trị

30

Thứ Tư

Dự họp BTV huyện ủy

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường huyện ủy

31

Thứ Năm

Đi cơ sở

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;

- UBND 21 xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TH.

 


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

Đặng Quốc Hoàn

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.