Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quyết định 122 công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2018 (10/07/2018 06:52 AM)

Thực hiện công văn số 1873/STC-NST của Sở Tài chính ngày 26/6/2018 về việc đôn đốc công khai Ngân sách nhà nước trên trang thông tin điện tử.

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2018.

Chi tiết bản Quyết định 122 về công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2018 bấm xem chi tiết tại đây

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu