Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Kỳ Sơn (04/12/2017 10:03 AM)

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12/2017 của UBND huyện Kỳ Sơn

 


        Trọng tâm công tác:

            - Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

Trong tháng có:

            - Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (06/12).

- Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12).

Ngày/ Thứ

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

01

Thứ sáu

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2017

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Hội trường UBND huyện

02

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

03

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

04

Thứ hai

Họp BCĐ Hội khỏe Phù đổng huyện Kỳ Sơn lần thứ 18

 

Phòng Giáo dục - ĐT

 

Đ/c Vi Thị Quyên

Phòng Giáo dục - ĐT

 

Sinh hoạt Đảng

 

Các chi bộ

 

05

Thứ ba

Thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại xã Hữu Lập, Bảo Nam

Phòng Y tế

Đ/c Vi Thị Quyên

Xã Hữu Lập, Bảo Nam

06

Thứ tư

Làm việc với huyện Mường Mọc - tỉnh Xiêng Khoảng, Lào

Văn phòng HĐND-UBND

Lãnh đạo huyện

Hội trường UBND huyện

Thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại xã Na Ngoi

Phòng Y tế

Đ/c Vi Thị Quyên

Xã Na Ngoi

07

Thứ năm

Đi cơ sở

 

 

 

08

Chủ sáu

Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ năm 2017

 

VP H.uỷ, BTC H. ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 18

Phòng GD-ĐT

Đ/c Vi Thi Quyên

Trường THCS thị trấn

09

Thứ bảy

Làm việc với ĐKT BCĐ Tỉnh ủy về XDCS ATLC-SSCĐ 2017.

 

BCĐ huyện

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

10

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

11

Thứ hai

Đi cơ sở

 

 

 

12

Thứ ba

Họp BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết ĐSVH

Phòng VT-TT

Đ/c Vi Thị Quyên

Hội trường UBND huyện

13

Thứ tư

Đi cơ sở

 

 

 

14

Thứ năm

Đi cơ sở

 

 

 

15

Thứ sáu

Họp UBND huyện phiên chuyên đề thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Văn phòng  HĐND-UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Hội trường  UBND huyện

16

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

17

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

18

Thứ hai

Dự họp HĐND tỉnh

 

Lãnh đạo huyện

TP Vinh

Giao ban Khối Nội chính

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

19

Thứ ba

Dự họp HĐND tỉnh

 

Lãnh đạo huyện

TP Vinh

20

Thứ tư

Dự họp HĐND tỉnh

 

Lãnh đạo huyện

TP Vinh

Đại hội Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022

LĐLĐ huyện

LĐLĐ huyện

Nhà Văn hóa Việt Lào

21

Thứ năm

Tập huấn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Phòng NNPTNT

Đ/c La Văn Chánh

Nhà Văn hóa Việt Lào

22

Thứ sáu

Họp UBND tỉnh  (trực tuyến với các huyện, thành thị)

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Hội trường UBND huyện

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

23

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

24

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

25

Thứ hai

Họp HĐND huyện

TT HĐND huyện

TT HĐND huyện

Nhà Văn hóa Việt Lào

26

Thứ ba

Họp HĐND huyện

TT HĐND huyện

TT HĐND huyện

Nhà Văn hóa Việt Lào

27

Thứ tư

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

 

VP Huyện ủy

TT Huyện ủy

Nhà Văn hóa Việt Lào

28

Thứ năm

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2017

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng

Hội trường UBND huyện

29

Thứ sáu

Dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

 

Đ/c Vi Hòe

TP Vinh

30

Thứ bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

31

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng; TTBDCT, TT VHTT;

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;

- UBND 21 xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TH.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Phan Sỹ Thắng

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu