Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_doanh nghiep
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hội đồng nhân dân (17/12/2014 08:43 AM)


Khối 1 Thị trấn Mường Xén

Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ an


1. Ông: Vi Hoè

                               Chủ Tịch HĐND

                               Điện thoại: 3 875 167

Di động: 0912794638


2. Ông: Lô Minh Hoạt

                           Phó Chủ Tịch HĐND

                           Điện thoại: 3 875 292

Di động: 09171049003. Ông: Xeo Văn Nam

                         Phó Chủ tịch HĐND

                         Điện thoại: 

  Di động: 09196508494. Ông:  Lô Văn Toán

                          Trưởng ban KT-XH HĐND

                          Điện thoại: 3 875 321

  Di động: 09462736785. Ông:  Nguyễn Trọng Kỷ

                          Trưởng ban Pháp chế HĐND

                          Điện thoại:  3 875 293

  Di động: 09785045606. Bà:  Cụt Thị Nguyệt

                          Trưởng ban Dân tộc HĐND

                          Điện thoại:  3 875 297

  Di động: 09172811727. Ông:  Hoàng Đức Tám

                          Phó ban KT-XH HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 09192299428. Bà:  Cụt Thị Hoài

                          Phó ban Pháp chế HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 09126615659. Ông:  Dềnh Chá Xìa

                          Phó ban Dân tộc HĐND

                          Điện thoại: 

  Di động: 01659575911


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
các sở, ban, ngành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.